Karolina Kowalska – Młodszy Partner

KK
Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz Innych Pozasądowych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła w renomowanych łódzkich oraz warszawskich kancelariach. Specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu sądowych postępowań gospodarczych, ale także postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Posiada również praktykę w zakresie reprezentacji konsumentów w postępowaniach procesowych przeciwko bankom stosującym niedozwolone klauzule umowne
w umowach o kredyt denominowany/indeksowany do waluty CHF.

Nadto, zajmuje się ochroną własności intelektualnej – prawem autorskim, w szczególności doradzając twórcom i inwestorom współpracującym w ramach startupów. Dodatkowo dysponuje praktyką zawodową w obszarze prowadzenia postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjacji, przygotowywania oraz opiniowania umów gospodarczych, w szczególności inwestycyjnych, spedycji, świadczenia usług logistycznych.

Zajmowała się także bieżącym doradztwem prawnym na rzecz przedsiębiorców, przede wszystkim w zakresie prawa korporacyjnego, prawa transportowego, prawa pracy oraz prawa reklamy i związanych z tym zagadnień dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

usługi usługi Rekomendacje:
Dostarczamy merytorykę:
Nasi klienci: