Paweł Bronisław Kulesza – Młodszy Partner

Adwokat

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (lata 2002 – 2008), aplikacja adwokacka odbyta w Kancelarii Adwokackiej adw. J. Trela, adw. G. Zuchowicz s.c. (lata 2009 – 2012),

egzamin adwokacki zdany w sierpniu 2012 r.

 

Obecnie doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prawo handlowe).

 

Podczas studiów ukończył: roczny program Centrum Prawa Amerykańskiego, był rocznym stypendystą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Uppsali (w ramach programu Sokrates – Erasmus, 2006 – 2007 r.). Brał udział w studenckim ruchu naukowym (Koło Naukowe „Utriusque Iuris”) oraz udzielał porad prawnych pro bono w ramach Kliniki Prawa.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał już jako praktykant w renomowanych kancelariach prawnych, takich jak: Kancelaria Sołtysiński & Szlęzak sp. k. (2008 r.), Kancelaria Squire Sanders Święcicki Krześniak sp. k. (2007 r.), Kancelaria Adwokacka adw. Andrzej Muszyński (2006 r.), Kancelaria Adwokacka adw. J. Trela, adw. G. Zuchowicz s.c. (2006 r.), Kancelaria Notarialna Płaska & Warchoł s.c. (2008 r.)

a także w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005 r.).

 

Współpracował również z jednym z deweloperów centrów handlowych – w zakresie negocjowania i zawierania umów najmu (lata 2012 – 2013).

 

Z kancelarią Juris związany od 2015 r.

 

Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym oraz karnym.

 

Język obcy: angielski.

 

Poczta elektroniczna: pawel.kulesza@adwokatura.pl

usługi usługi Rekomendacje:
Dostarczamy merytorykę:
Nasi klienci: