Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie osób odwiedzających naszą stronę internetową. Klienci Kancelarii, czyli osoby które za pośrednictwem Kancelarii mają zapewnioną pomoc prawną prawników (Wspólników Kancelarii lub Partnerów Zaufanych), powinni zapoznać się z Komunikatem oraz wyciągiem z Polityki Bezpieczeństwa Kancelarii.


Administrator danych osobowych:

Kancelaria Juris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Wiejska 12A

tel. 22 628 03 49,

e-mail: kancelaria@juris.pl

NIP: 526-020-24-99: REGON: 008422657; KRS 0000193520

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS


Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej:

Informujemy, że nie zbieramy danych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową w celu  zapoznania się z Naszą ofertą, kompetencjami, zespołem prawników itp.

Strona internetowa Kancelarii Juris nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tzw. „cookies”. Wyjaśniamy, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Dane uzyskiwane przez nas dzięki cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby.

Dane ze względów bezpieczeństwa przechowywane są przez okres 3 miesięcy. Jeżeli istnieje konieczność dla celów dowodowych przechowywania przez dłuższy okres czasu, dane zostają usunięte po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 f GDPR. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte w celu:

1. analizy zachowań użytkowników na stronie lub też do zbierania danych demograficznych o zainteresowaniach odwiedzających stronę (za pomocą urządzenia Google Analytics – patrz niżej),

2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Wyjaśniamy, że Google Analytics korzysta z cookies, umożliwiających analizę użytkowania przez Państwa naszej strony internetowej. Informacje wytworzone przez cookies (w tym Państwa adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

Mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie cookies poprzez wprowadzenie odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na fakt, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ponadto mogą Państwo w każdym momencie wyrazić wobec Google sprzeciw odnośnie zapisywania danych pobranych przez cookie, dotyczących Państwa użytkowania strony internetowej (wł. Państwa adresu IP) jak również przetwarzania tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie (wzgl. podczas użytkowania strony internetowej przez mobilną przeglądarkę) mogą Państwo uniemożliwić Google Analytics pobieranie i przetwarzanie Państwa danych poprzez wejście w poniższy link (<a onclick=”alert(‚Google Analytics został dezaktywowany’);” href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deaktivieren</a>). Po wejściu w link na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookie opt-out. Proszę wziąć pod uwagę fakt, że przy usunięciu cookies należy ponownie uruchomić link na Państwa urządzeniu.

Informujemy, że Google posiada certyfikację w ramach porozumienia Privacy Shield i dzięki temu gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)

Google Maps

Ta strona internetowa korzysta z oferty Google Maps. Dzięki niej wyświetlane są interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Po wejściu na naszą stronę internetową Google otrzymuje informację o wywołaniu przez Państwa danej podstrony naszej strony internetowej. Dodatkowo, zostaje przekazany przynajmniej Państwa adres IP. Wyjaśniamy, że odbywa się to niezależnie od tego, czy posiadają Państwo na Google konto użytkownika, poprzez które zostali Państwo zalogowani, czy też nie posiadają Państwo takiego konta. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są bezpośrednio przyporządkowywane do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania danych do Państwa profilu podczas korzystania z GoogleMaps, przed kliknięciem konieczne jest wylogowanie się z profilu.

Google gromadzi Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Takiej analizy dokonuje się w szczególności (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu tworzenia reklamy dopasowanej do potrzeb a także w celu informowania innych użytkowników portali społecznościowych o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo odmowy utworzenia takiego profilu użytkownika -  w tym celu koniecznym jest zwrócenie się do Google. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

Prawa osoby, której dane dotyczą (patrz również – Komunikat)

Informujemy, że w każdym momencie mają Państwo prawo żądania od nas (Kancelarii Juris) uzyskania bezpłatnej informacji odnośnie danych zgromadzonych na Państwa temat. Pod pewnymi warunkami mogą Państwo także domagać się poprawienia lub usunięcia zgromadzonych danych osobowych. Nadto, może Państwu przysługiwać prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych jak również prawo do wydania, a także przeniesienia udostępnionych przez Państwa danych w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i umożliwiającym odczytanie na komputerze formacie. Oprócz tego, mają Państwo prawo do wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f).

Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(a do czasu jego powołania do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) przy użyciu poniższych danych:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl

 

Przekazywanie danych do innego kraju/poza obszarem UE

Jeżeli zajdzie potrzeba przekazania Państwa danych usługodawcy spoza obszaru UE, dokonamy tego jedynie wtedy, jeżeli Komisja UE potwierdzi występowanie w państwie trzecim odpowiedniego poziomu ochrony danych lub zostaną przedłożone inne odpowiednie gwarancje ochrony danych.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: