Aleksandra Karolina Piotrowska – Młodszy Partner

240518-PNG
Związana przede wszystkim z branżą medyczną i farmaceutyczną. W ramach swojej codziennej praktyki koncentruje się na bieżącej obsłudze spółek działających na rynku farmaceutycznym, kosmetycznym i wyrobów medycznych. Zajmuje się doradztwem prawniczym dla lekarzy (gabinetów) oraz szpitali i przychodni. Doświadczenie zawodowe zdobywała w zespołach Life Science renomowanych kancelarii prawnych w Warszawie.

Jej doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo dla branży Life Sciences, w tym związane z prowadzeniem postępowań o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań odnowieniowych dla tzw. leków sierocych. Praktykuje m.in. zagadnienia związane z prawem reklamy, prawem ochrony konkurencji, organizacją oraz przebiegiem badań klinicznych, importem równoległym i docelowym leków oraz wiele innych. Prowadzi rozpoznanie i poddaje ocenie wpływ regulacji UE na prawo krajowe w obszarze zdrowia i ochrony środowiska.

Reprezentuje lekarzy na etapie postępowania przygotowawczego i sądowokarnego, a także w sądach cywilnych. W swojej praktyce podejmuje zabezpieczanie interesów tej grupy zawodowej już na etapie wezwania lekarza na przesłuchanie w charakterze świadka.

Uczestniczy w obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży geologiczno-górniczej, w tym spółek Skarbu Państwa w zakresie zagadnień środowiskowych i gospodarki odpadami. Specjalizuje się w negocjowaniu umów oraz zarządzaniu ryzykiem środowiskowym.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka podyplomowej Akademii Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Gandawskiego w Belgii (LLP Erasmus).

Przygotowuje pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo medyczne. Adwokat zrzeszony w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Biegle mówi po angielsku.

Z Kancelarią Juris związana od 2014 r.

E-mail: aleksandra.piotrowska@juris.pl

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: