Ewelina Anna Kostka – Partner


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Politologii (kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna) na tym Uniwersytecie.

W roku akademickim 2008-2009 była słuchaczką Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, a w latach 2009-2010 Szkoły Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w towarzystwie ubezpieczeń oraz na stanowisku prawnika w spółce branży ubezpieczeniowej.

Specjalizuje się w prawie geologicznym i górniczym, prawie własności intelektualnej oraz w prawie ubezpieczeń, w tym w szczególności w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej.

Z Kancelarią Juris związana od 2010 roku.

Języki obce: niemiecki, angielski, norweski.

Adwokat.

e-mail: ewelina.kostka@juris.pl

usługi usługi Rekomendacje:
Dostarczamy merytorykę:
Nasi klienci: