Własność Intelektualna

Nasze główne specjalizacje w zakresie własności intelektualnej to:
prawa autorskie – pomagamy w przygotowywaniu umów w sprawie rozporządzania i/lub dysponowania autorskimi, zależnymi lub przemysłowymi prawami majątkowymi, oferujemy pomoc przy zmianach umów w powyższym zakresie;
przygotowanie, zmiany i stosowanie umów licencjonowania własności intelektualnej;
plagiaty – pomagamy przy problemach wynikających z naruszeń autorskich praw pokrewnych;
aspekty finansowe własności intelektualnej – pomoc prawna obejmuje zwłaszcza problemy z zakresu własności intelektualnej jako wartości niematerialnej i prawnej z punktu widzenia prawa finansowego i rachunkowości;
obrót prawem własności intelektualnej – pomagamy przy aktywowaniu prawa własności intelektualnej, obrocie tym prawem i umarzaniu prawa własności intelektualnej;
umowy o dzieło i o wykonanie utworu – oferujemy przygotowanie:
- umowy o dzieło,
- umowy o wykonanie utworu,
- umowy o wynagrodzenie z tytułu autorskich praw majątkowych i licencji;
spory z umów wydawniczych i o wykonanie utworu – przygotowujemy projekty ofert, oferujemy pomoc w rokowaniach i przy negocjacjach w zakresie oferty, pomagamy rozwiązywać spory z umów wydawniczych i o wykonanie utworu;
spory o pola eksploatacji utworów;
wynagrodzenia z umów – pomoc prawna obejmuje m.in. dochodzenie wynagrodzeń z umów o zbyciu, przy przeniesieniu w drodze licencji (umowy) prawa własności intelektualnej lub prawa wykonywania utworu;
prawo w sieci – oferujemy specjalistyczną pomoc prawną w przygotowywaniu i działaniu portali, wortali, platform, e-sklepów.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: