KontaktKancelaria Juris Sp z o.o.
ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa

e-mail: kancelaria@juris.pl
tel.: 22 628 03 49; 22 628 98 67; fax: 22 628 98 66

NIP: 526-020-24-99: REGON: 008422657; KRS 0000193520
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: