Jan Andrzej Stefanowicz – Senior Partner


Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Członek Zespołu badawczego ISP PAN w Zakładzie Studiów Strategicznych í Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Powołany przez Prezydenta RP do Rady Dialogu Społecznego.

 

Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 1995 r. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 2002-2012 Przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przewodniczył radom nadzorczym LAKMA S.A., Zielona Budka S.A .; Przewodniczący Komitetu Audytu Trion S.A., w latach 2006-2010 był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu GL S.A. w latach 2004-2008 sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Adwokatów i Radców Prawnych Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestnik Prac legislacyjnych nad wieloma ustawami, konsultant komisji sejmowych oraz senackich, Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP. Były Ekspert w Gabinecie Marszałka Senatu RP.

 

Od roku 1992 był wykładowcą prawa handlowego i papierów wartościowych na aplikacjach adwokackiej i radcowskiej, był także wykładowcą prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, dostępu do informacji publicznej m. in. w Fundacji Centrum Prywatyzacji, Szkole Finansów i Zarządzania, Centrum Kreowania Liderów, Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza, w Instytucie Zarządzania.

 

Specjalizuje się w sprawach legislacji, zarządzania zasobami publicznymi, informacją publiczną, prawie handlowym, odpowiedzialności menadżerów, problematyce karno-skarbowej, prawie mediów, własności intelektualnej, prawie wodnym, prawie geologicznym i górniczym, regulacjach w sektorze naftowo-paliwowym.

 

Opublikował wiele artykułów w czasopismach: Prawo Spółek, Przegląd Sądowy, Monitor Prawniczy, Sympozja i Konferencje, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, Zeszyty TEP, Zeszyty BIP-PIB i innych, ma także w dorobku publikacje książkowe.

 

Prowadzi również indywidualną kancelarię adwokacką.

 

Adwokat.

 

e-mail: jan.stefanowicz@juris.pl

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: