Jan Andrzej Stefanowicz – Senior Partner


Założyciel i Senior Partner w Kancelarii Juris.

 

Od 2017 roku Przewodniczący Rady Fundacji Naukowej Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych.

 

Wykładowca na Podyplomowym Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego
w latach 2017 – 2019.

 

W latach 1992 – 2001 wykładowca prawa handlowego i papierów wartościowych na aplikacjach adwokackiej i radcowskiej. Był także wykładowcą prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, dostępu do informacji publicznej m. in. w Fundacji Centrum Prywatyzacji, Szkole Finansów i Zarządzania, Centrum Kreowania Liderów, Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza w Instytucie Zarządzania.

 

W latach 2006-2010. był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu GL S.A.

 

Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 1995 r.

 

Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

 

Przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w latach 2002-2012.

 

W latach 2004-2008 sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Adwokatów i Radców Prawnych Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad licznymi ustawami, konsultant komisji sejmowych oraz senackich, Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.

 

Były Ekspert w Gabinecie Marszałka Senatu RP.

 

Członek Zespołu badawczego ISP PAN w Zakładzie Studiów Strategicznych í Bezpieczeństwa Międzynarodowego w latach 2013 – 2017.

 

Od 2011 roku Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk.

 

Powołany przez Prezydenta RP do Rady Dialogu Społecznego w latach 2015 – 2019.

 

Specjalizuje się w sprawach legislacji, zarządzania zasobami publicznymi, informacją publiczną, prawie handlowym, odpowiedzialności menadżerów, prawie mediów, własności intelektualnej, prawie wodnym, prawie geologicznym i górniczym, regulacjach w sektorze naftowo-paliwowym.

 

Autor wielu artykułów w czasopismach: Prawo Spółek, Przegląd Sądowy, Monitor Prawniczy, Sympozja i Konferencje, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, Zeszyty TEP, Zeszyty BIP-PIB i innych, ma także w dorobku publikacje książkowe.

 

Prowadzi również indywidualną kancelarię adwokacką.

 

Adwokat.

 

e-mail: jan.stefanowicz@juris.pl

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: