Weksle

W zakresie Prawa wekslowego oferujemy pomoc prawną przy:
wystawianiu weksli, w tym m.in. sporządzanie umów wekslowych;
sporach wekslowych, w tym: przy dochodzeniu zapłaty z weksli;
zbywaniu weksli i ich umarzaniu;
wekslach gwarancyjnych;
zawieraniu porozumień wekslowych.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: