Prywatność / Ochrona Danych Osobowych / Tajemnice

Z tego szerokiego katalogu zagadnień oferujemy między innymi:
pomoc prawną przy przetwarzaniu i ochronie danych osobowych – przygotowujemy projekty dokumentów zapewniających prawidłowe przetwarzanie i ochronę prywatności oraz tajemnicy przedsiębiorcy, w tym także danych osobowych:
- umów,
- instrukcji,
- regulaminów,
- zarządzeń;
zarządzanie danymi i zbiorami danych w przedsiębiorstwie – przygotowujemy regulacje i umowy dotyczące zarządzania danymi i zbiorami danych w przedsiębiorstwie;
zarządzanie informacją publiczną i prywatną – przygotowujemy rozwiązania prawne, pozwalające bezpiecznie zarządzać informacją publiczną i prywatną;
przetwarzanie informacji chronionych i poufnych – udzielamy pomocy w zakresie przetwarzania oraz udostępniania informacji chronionych i poufnych;
porady i opinie w zakresie tajemnic
- tajemnicy bankowej,
- tajemnicy kontroli,
- tajemnicy państwowej,
- tajemnicy postępowania skarbowego,
- tajemnicy prokuratorskiej,
- tajemnicy służbowej,
- tajemnicy śledztwa,
- tajemnicy zawodowej.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: