Prawo Geologiczne i Górnicze

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:
prowadzenie postępowań koncesyjnych, a w tym: w sprawie koncesji eksploracyjnych i koncesji eksploatacyjnych na węglowodory, rudy metali i węgiel;
przygotowywanie umów o użytkowanie górnicze, zmiany tych umów, interpretacje i wykładnie zawartych umów, przenoszenie umów, ustanawianie obszarów górniczych oraz terenów górniczych;
pozyskiwanie informacji geologicznej, w szczególności pomoc przy:
- pozyskiwaniu praw do korzystania z informacji geologicznej,
- pozyskiwaniu praw do udostępniania informacji geologicznej,
- zawieraniu ze Skarbem Państwa przez przedsiębiorców,
- udostępnianiu informacji geologicznej osobom trzecim;
tworzenie regulacji, zakresów i podstaw sporządzania dokumentacji geologicznej;
pomoc przy projektowaniu zagospodarowania złóż, pracach lub robotach geologicznych;
pomoc przy opracowywaniu planów ruchu zakładu górniczego, dodatków do tych planów, oraz zmian w planach i dodatkach do planów ruchu zakładów górniczych.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: