Ochrona Konsumencka / Nieuczciwa Konkurencja

W zakresie ochrony konsumenckiej oraz nieuczciwej konkurencji nasze główne specjalizacje to:
regulacje sprzedaży konsumenckiej, w tym m.in.:
oceny, analizy i opinie w sprawach regulacji sprzedaży konsumenckiej,
pomoc prawna przy umowach i sporach z powyższego zakresu,
tworzenie regulaminów sprzedaży,
opracowywanie ogólnych warunków umów;
postępowania przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów;
reprezentowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: