Postępowanie Upadłościowe i Naprawcze

W zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego oferujemy między innymi:
przygotowywanie opinii prawnych w zakresie postępowania upadłościowego;
reprezentowanie wierzycieli:
- reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
- oferujemy pomoc w uzyskaniu wpisu na listę wierzytelności,
- reprezentujemy przed syndykiem masy upadłościowej;
wnioski o wyłączenie z masy upadłości;
opiniowanie układów zawieranych w postępowaniu upadłościowym;
pomoc w likwidacji przedsiębiorstwa.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: