Legislacja

Opierając się na naszym bogatym doświadczeniu oferujemy:
projektowanie zmian ustaw i rozporządzeń;
opiniowanie projektów ustaw i przepisów wykonawczych, oraz obowiązujących aktów normatywnych;
badania empiryczne obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza badania dotyczące skuteczności i czytelności prawa oraz aspektów „inflacji prawa”;
opiniowanie jakości i spójności legislacji.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: