Nieruchomości

W zakresie nieruchomości nasze główne specjalizacje:
kupno, sprzedaż, dzierżawa i wynajem nieruchomości;
postępowania sądowe – pomoc prawna, którą oferujemy, obejmuje zwłaszcza postępowania sądowe przy sporach własnościowych i znoszeniu współwłasności nieruchomości;
ochrona posiadania, w tym zwłaszcza zmiany charakteru użytkowania nieruchomości, zasiedzenia, obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi;
prawo budowlane, w tym m.in.: sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa budowlanego;
postępowanie wieczysto-księgowe.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: