Prawo Ochrony Środowiska / Ochrona Przyrody / Gospodarka Odpadami

Główne obszary, w których udzielamy pomocy z tego zakresu przedsiębiorcom i innym osobom prawnym i fizycznym to:
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i przedsięwzięć – oferujemy doradztwo i reprezentowanie w procesie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji i przedsięwzięć;
oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – zygotowujemy m.in. raporty oddziaływania na środowisko;
gospodarowanie odpadami – udzielamy pomocy prawnej w zakresie praktyki (praktycznego ujęcia) stosowania regulacji prawnych wobec odpadów wydobywczych, emisji gazów, pyłów, oraz gospodarki wodno-ściekowej;
ochrona przyrody, prawo wodne – opracowujemy analizy, opinie i dokonujemy ocen z tych zakresów, w tym dla potrzeb realizacji przedsięwzięć powiązanych.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: