Doświadczenie

W zakresie prawa geologicznego i górniczego, pracowaliśmy m. in. dla:
• KGHM Polska Miedź S.A.
• Grupy LOTOS
• PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A.
• LWB Bogdanka
• Encana
• ECI Investment
• Koalicji Klimatycznej
• Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A.
• ZG Bolesław

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: