Doświadczenie

W zakresie fuzji, podziałów i przekształceń pracowaliśmy m. in. dla
• Grupy Kapitałowej PeKaeS
• Centrali Przemysłu Naftowego
• Orbis S.A.
• Luxembourg Cambrigde Holding Group
• Jacobs Suchard Kraft
• EuRoPol GAZ S.A.

usługi usługi Rekomendacje:
Nasi klienci: